Pedi’Protect

Alliance Equine Pedi Protect  защита за стрелката
С дезинфекциращите си свойства той ще направи възможно третирането и дълбокото подсушаване на копитото и стрелката.
Изхождайки от природата, той е лесен за използване благодарение на флуидното си съдържание и вградената четка.

55.00лв.

Нанасяйте PediProtect, докато копитото е чисто.
В случай на загнила стрелка, нанасяйте PediProtect два пъти дневно.
Подновявайте, ако е необходимо.
Редовното прилагане може да се извършва с цел превенция.