Imm’Oxy

Equine Alliance ImmOxy за мускулна защита и подкрепа
Допринася за по-доброто управление на оксидативния стрес при конете.

 • ImmOxy се дава директно в устата или в дажбата в количество 25 ml/ден без прекъсване.
  Разклатете добре преди употреба!
  Няма противопоказания за участие в състезания

240.00лв.

Оксидативният стрес е резултат от дисбаланс между производството и унищожаването на свободните радикали.
Това е процес, който протича в тъканите, когато:

 • Хронично възпаление: остеоартрит, тендинит, белодробно възпаление или кръвоизлив. . .
 • Интензивни и продължителни физически усилия.
 • Различен стрес, свързан с условията на отглеждане: транспорт, отбиване, ваксинация, интензивно хранене. . .
 • Стареене или заболяване. . .

  Оксидативен стрес:
  води до отслабване на антиоксидантната защита, което се отразява пряко върху жизнеността на животните, тяхната продуктивност и устойчивостта им към болести. . . възниква, когато производството на свободни радикали надхвърли антиоксидантната защита на организма.

  В контекста на интензивни физически упражнения производството на прооксидантни фактори се увеличава, поради което употребата на ImmOxy се препоръчва за подобряване на поносимостта към физически упражнения и улесняване на възстановяването, както от мускулна, така и от дихателна гледна точка.