BeChill

За спокоен кон в стресови ситуации

Понякога е неизбежно конете да преживяват стрес. Pavo BeChill помага на коня да остане спокоен в случаи на стресови ситуации.

76.00лв.

В непознати или стресови ситуации, като например транспортиране, лечение от ветеринар, зъболекар, ковач или екстремни метеорологични условия, конят може да изпита стрес и естествено да прояви силен инстинкт за бягство. Степента на стрес, която изпитва конят ви, зависи от неговия характер, генетика и опит. За съжаление понякога е неизбежно конят ви да бъде изложен на стресова ситуация. След това Pavo BeChill може да помогне за бързото намаляване на стреса (в рамките на 30 мин. – 2 ч.) и да насърчи релаксацията.

Pavo BeChill може да се дава перорално (30 минути – 2 часа преди стресова ситуация) или чрез храната или водата (вечер и сутрин преди стресова ситуация).

Пони: 10 – 40 ml

По-малки коне (400-550 кг): 20-50 мл/ден

Големи коне (600 – 750 кг): 30 – 60 мл на ден

Моля, обърнете внимание! Pavo BeChill не трябва да се дава на бременни кобили.