KENTUCKY HORSEWEAR

Нашите продуктови дизайнери разработват първокласни колекции от продукти, които са не само модерни и красиви, а и много качествени. Всеки продукт е внимателно обмислен и тестван в реални условия с нашите собствени животни. Непрекъснато се стремим да усъвършенстваме съществуващите си продукти, както и да измисляме нови въз основа на мненията на ездачите и конярите, които ежедневно използват Kentucky Horsewear.