Equipe

Седлата Selleria Equipe са проектирани да гарантират, че теглото на ездача се разпределя равномерно върху неговия кон. Важно е да се подчертае, че след закупуване на седло, ако възникне необходимост то да бъде адаптирано, за да отговаря на конструкцията на различен кон, Selleria Equipe може да го модифицира, предлагайки на клиента предимството на разширена употреба на собствено седло, въпреки новите изисквания.